HELDER OVERZICHT

Controleer het resultaat
Evalueer frequenties
Vergelijk afdelingen

Bespreek de werking
Gebruik objectieve gegevens

Image

Controleer zelf het resultaat van de werkmethodieken en de hygiëne van de ruimten.
Zo kan u de werkmethoden aanpassen.

Controleer zelf met een tablet
De ISO EN 13459 hanteert tolerantiewaarden per kwaliteitsniveau. Zo heeft u een helder inzicht in het resultaat van de verschillende taken en de werkmethoden.
Waar kwaliteit te hoog is, pas je de frequenties aan. Waar ze te laag is, pas je de methode aan.

De selecties, de statistieken, de formulieren en de verwerking gebeuren met software. Voer nu zelf controles uit en pas de werkmethoden aan waar nodig.

Image

De kwaliteit volgen we op per ruimtetype of per zone van een verdieping

Image

Kwaliteitsniveaus per ruimtetype

In de bibliotheek beheren we de ruimtetypes met hun werkprogramma’s, kwaliteits- en hygiëneniveau’s. Elk ruimtetype heeft een kwaliteitsniveau zodat bij controle u een klaar beeld krijgt van de resultaten van de werkmethode per ruimtetype over het ganse gebouw.
Image

Kwaliteitsniveaus per zone

Een zone van het gebouw kan een eigen kwaliteitsniveau krijgen, los van de standaardinstellingen. Door de controle van deze zone(s) krijgt u inzicht in de resultaten van de werkmethode voor deze specifieke zone(s). Bijkomende hygiëne inspecties geven per aparte ruimte bijkomende verduidelijking over handelingen en methode(n).
Image

ISO EN 13549 en AQL

De kwaliteitscontroles zijn conform ISO EN 13549 en de hygiëne inspecties volgen de CDC regels. Alle statistieken (AQL) zijn ingebouwd, net zoals de contactpunten van hygiëne inspecties.
Image

Kies zelf wat u controleert

Kwaliteitsbeheer is een continu proces waarbij uzelf bepaalt welk werk, welke ruimten, welke departement u opvolgt. Kwaliteitscontrole voert u om bij te sturen, discussies op te lossen en te besparen waar mogelijk.
Image

Rapporten

Een reeks van aanpasbare rapporten zijn beschikbaar maar u kan de resultaten ook exporteren naar uw auditsysteem. Filter, selecteer en verstuur de gegevens.
Image

Personaliseer en inventariseer

Personaliseer uw controle formulieren en verbeter de inventarisatie van het gebouw. Deze controles worden uitgevoerd samen met een kwaliteitscontrole. Documenteer met foto’s.

Wil je graag meer info? Geef me een seintje en ik kom langs voor een gesprek

Klik hier