Haal voldoening uit uw job

Een overzichtelijke schoonmaakorganisatie.
Een comfortabele werkwijze

Contacteer ons!


Een mens-gerichte visie, een visueel beheer van uw schoonmaakorganisatie,
een vernieuwende manier van organiseren.

Opmeten

De opmeting en inventaris vanaf het bouwplan geeft u klaarheid in de schoonmaak. Taken, werkverdeling, aantal poetsers en budget maak ik zo helder.

Werkopzet

Ik bezorg u een integrale kijk op de eigen en uitbestede schoonmaak. Met de calculatie en de simulaties heeft u direct een klare werkverdeling. U kan zelf de schoonmaak beheren.

Zorg voor kwaliteit

Het resultaat bepaalt de kwaliteit. Met de ISO EN 13549 controles volgt u het resultaat van methoden  en uitvoering. We zetten dit samen op.

Personeelsrooster

Taken en kalenders breng ik in evenwicht in ons nieuw planbord. Ik verlos u van het kluwen aan Excel files en geef comfort bij de planning.


Tijdens een vrijblijvend gesprek geef ik u meer informatie.