Met The Cleaning System-software berekent, organiseert en controleert u uw volledige schoonmaakbeheer. Vanaf de invoer van uw digitale bouwplan, over de evenredige verdeling van poetstaken, tot de systematische controle van resultaten en hygiëne.


Calculatie


Organisatie


Kwaliteitscontrole

Calculatie


The Cleaning System calculeert automatisch hoeveel tijd er nodig is voor uw schoonmaaktaken. Die berekening gebeurt op basis van alle relevante parameters.
U definieert zelf het gewenste kwaliteits- en hygiëneniveau per gebouw- en ruimtetype, die gekoppeld zijn aan bepaalde werkmethodes.

De software toont u de efficiëntste werkwijze voor élk scenario. Zo ziet u in een oogopslag alternatieve werkmethodes,
en neemt u strategische beslissingen in uw voordeel. De berekening gebeurt in drie fasen.

Stap 1: Import digitale bouwplannen


De software importeert uw digitale bouwplannen, en meet oppervlakte en omtrek met semiautomatische functies. Zo hebt u een helder overzicht van heel uw gebouw en de relevante parameters. Omdat de plannen gekoppeld zijn aan een database, krijgt u – naast het visuele overzicht per ruimte – ook nog een gedetailleerde meetstaat.


Stap 2: Uitbreiding van bibliotheek


The Cleaning System-software bevat een uitbreidbare bibliotheek van standaardruimten met de kengetallen van vloermethodes en taakpakketten. De kengetallen van de vloermethodes hangen af van het vloertype, en of dat bijvoorbeeld licht, grondig of periodiek poetswerk vereist. Het takenpakket verwijst naar de taken die per ruimte moeten worden uitgevoerd, de poetsfrequentie, het kwaliteitsniveau, en de methode (machinaal versus manueel).

Stap 3: Personalisatie van berekening


U personaliseert de berekening van de arbeidstijd door in het bouwplan een aantal zaken aan te duiden die van toepassing zijn op úw gebouw en situatie: ruimtetypes, gewenst service- en kwaliteitsniveau, frequenties, bemeubelingsgraad, … U koppelt eventueel bepaalde taken aan objecten die variëren in aantal, lengte en oppervlakte. Zo past u flexibel de werktijd aan volgens het aantal ziekenhuisbedden of bureaus, de lengte van een glazen wand, noem maar op.


Organisatie


Met The Cleaning System organiseert u efficiënt uw schoonmaaktaken. U wijst opdrachten toe aan mensen of machines. En u bezorgt uw uitvoerders een grafisch plan met heldere instructies, gekoppeld aan herkenbare pictogrammen en kleurcodes. De pictogrammen geven aan wanneer en hoe (volgens welk programma) er moet worden gepoetst. Ook de organisatie gebeurt in drie stappen.Stap 1: Verdeel uw gebouw in werkzones


Duid op het grafische grondplan de verdeling van uw gebouw in werkzones aan. De software berekent dan automatisch de werktijd per zone. Bepaal ook de volgorde van het werk, gespreid over werkperiodes en -types: dagelijkse of periodieke taken, machinale werkzaamheden, inspecties, … Verdeel uw werkweek in week- versus weekenddagen. Zo kent u er eventueel aparte taken aan toe.

Stap 2: Bepaal de uitvoering


Definieer het werk dat moet worden uitgevoerd. De software toont u welke ruimte wanneer en hoe moet worden gepoetst. Bijvoorbeeld dagelijks een lichte poetsbeurt of maandelijks een grondige. Het resultaat? Een gedetailleerde en efficiënte planning die u snel en eenvoudig aanpast aan veranderende omstandigheden.

Stap 3: Wijs visueel taken toe


Met de software wijst u op basis van een visueel overzicht op efficiënte en correcte wijze taken toe aan uw poetspersoneel (of machines). Het grafische karakter van de software toont duidelijk de werklast, zodat u die evenredig verdeelt over alle medewerkers. U speelt ook meteen in op eventuele veranderingen en onvoorziene omstandigheden zoals afwezigheden.


Stap 4: Geef heldere werkinstructiekaarten mee op de poetskar


Schoonmakers krijgen voor hun dagelijks, wekelijks en periodiek werk duidelijke instructiekaarten.

Zo weten zij precies wanneer ze de taken moeten uitvoeren en is de communicatie éénduidig, eenvoudig en visueel. De verschillen tussen het dagelijkse, wekelijkse en periodieke werk zijn direct zichtbaar. U kan zelf alle aanpassingen op de kaarten aanduiden en direct afdrukken.

Controle


De laatste fase in uw schoonmaakbeheer is kwaliteits- en hygiënecontrole. U verbindt elke ruimte met een specifiek kwaliteits- en hygiëneniveau, afhankelijk van uw sector. De kwaliteitscontrole is gebaseerd op ISO EN 13549- en INSTA800-normen, de hygiëne-inspecties op DS2451- en CDC-normen.


Bepaal niveau en planning


U kiest zelf het gewenste AQL (Acceptance Quality Level) en toegelaten toleranties. U bepaalt hoe vaak controles moeten worden uitgevoerd, legt de datums vast in een kalender, en brieft de inspecteurs. Die voeren controles uit op papier én geautomatiseerd (met Android-toestellen). Na synchronisatie van de controlegegevens volgen de rapporten.

Stel controleprogramma’s op


Wilt u de resultaten evalueren van een werkprogramma of van een zekere poetsfrequentie in een specifieke zone? Dat kan. Met The Cleaning System stelt u zelf controleprogramma’s op. Zo voert u bijvoorbeeld met eigen formuleren nulmetingen of dubbele controles uit. En evalueert u apart een werkmethode of takenpakket, afdeling of frequentieprogramma.

Bespaar kosten


De organisatiemodule is een flexibele tool die duidelijk de resultaten van werkprogramma’s, taken, frequenties, … in kaart brengt. U bespaart er veel tijd én geld mee, omdat u de kwaliteits- en hygiënecontroles niet telkens opnieuw moet inventariseren. Bovendien zijn de controles uniform en consequent, en bezorgen ze u waardevolle feedback om uw poetsbeheer gesmeerd te doen verlopen.

Maak meteen uw afspraak!