HOE VERDEELT U HET WERK ?


Werkplannen opgesteld volgens prioriteit,
Toets ik aan het beschikbare personeel in een apart planbord

Een volledig visueel beheer
Gekoppeld aan TCS organiseer ik met een visueel planbord het werk volgens de prioriteiten en de beschikbare uurroosters.

Klare kijk op capaciteit

De eerste stap is het overzicht van de gevraagde capaciteit. Hiermee tonen we hoeveel werk er uur per uur gepland staat. Hiervoor koppel ik de werkplannen van TCS in een planbord. Hierdoor ziet u hoeveel hoeveel poetsers er vereist zijn, uur per uur.
We weten nog niet of deze beschikbaar zijn. Daarom maken we de beschikbaarheid van de  mensen overzichtelijk.

Schoonmaak is zware arbeid, als u het plant zoals productie wordt het werk overzichtelijk


Overzicht van de individuele kalender

De tweede stap geeft de beschikbare capaciteit.
Hoeveel poetsers zijn er volgens hun kalender, uur per uur van de dag. Wie heeft vakantie, ADV of is ziek en wat betekent dit per afdeling of per verdieping?

Import van uw Excel lijstjes en codes

Voor een helder overzicht importeer ik uw Excel lijsten en plaats ze in het planbord. Inclusief de codes maar nu overzichtelijk. U ziet direct hoeveel poetsers er elk uur van de dag beschikbaar zijn. Deze kalender helpt ook de vakantieperiode(n) te plannen.

Onderaan het planbord ziet u hoeveel werk er per uur verzet wordt en hoeveel poetsers er zijn, per verdieping of per afdeling. En hoeveel uren er afwezigheid is.

Dagelijkse aanpassingen

De derde stap doet u nu zelf.
Dagelijks verandert de kalender. Aanpassing van de taken, verandering van de beschikbare poetsers. Aanvragen van vakantie, ADV of een zieke poetser. U ziet op het planbord direct wat deze aanpassing betekent per afdeling of per verdieping.

Ondersteuning en hulp

Natuurlijk help ik u verder want dit planbord staat online.

Aanpassen en personaliseren doe ik ook

Alle functies van het planbord, de overzichten en rapporten kunnen op uw vraag aangepast worden zodat uw planbord aansluit op de verwachtingen en gewoonten in uw organisatie.


Wil je graag meer info? Geef me een seintje en ik kom langs voor een gesprek