Weekverdeling in het Werkplan

jan-tcs-nieuw

Stapsgewijs aanpassen van de ‘werkbelasting’ van de weekdagen Je bent nog steeds in het tabblad [ Uitvoering ] Kies een Dossier – Klant Duid het gewenste werkplan aan Klik op de functie ” Weekverd. ” Deze functie opent dit scherm. Zie illustratie van de Weekverdeling Dit scherm bevat alle elementen om de verdeling van het werk gelijkmatig in te stellen …

Rapporten van het Werkplan

jan-tcs-nieuw

Na de werkverdeling kan je de verschillende werkplannen afdrukken met een standaard of een aangepast rapportsjabloon. Momenteel is er nog geen app beschikbaar voor de communicatie tussen TCS en een smartphone. In de rapportsjablonen kan je kiezen tussen verschillende soorten overzichten, al dan niet met gepaste ruimte instructies of extra aftekenvelden. Deze sjablonen zijn steeds aanpasbaar op maat van uw …

Verplaats ruimten tussen Werkplannen

jan-tcs-nieuw

Ruimten verplaatsen van één werkplan naar een ander werkplan kan je eenvoudig uitvoeren via de bouwtekening met het overzicht van de werkplannen. Open de bouwtekening en klik op het pictogram Grid -> Kies in de Grid keuzelijst het overzicht met werkplannen Illustratie In het selectiescherm van de Grid staan de volgende pictogrammen -> Duid eerst het werkplan aan waarvan je …

Werkplan opvullen met werk

jan-tcs-nieuw

Je kan met verschillende werkwijzen de werkverdeling opstellen. Maar je maakt steeds eerst een lijst van lege werkplannen aan. Gebruik hiervoor de methode zoals in de pagina “Werkverdeling opstellen” werd toegelicht. Zie illustratie van een lijst als voorbeeld.

Werkplannen extra sorteervelden geven

jan-tcs-nieuw

In het tweede tabblad van de identificatie fiche van het werkplan kan je extra elementen toevoegen. Ten eerste: Selectie Personeel met verbinding in de Kwaliteitscontrole Elk werkplan kan verbonden worden aan een Assistent of/en een Supervisor. Je maakt het Personeel aan in het tabblad naast Werkplannen (lijst)  -> Het Personeel, als de Supervisor van het werkplan, kan je selecteren in …

Werkverdeling opstellen

jan-tcs-nieuw

De werkverdeling staat als een lijst onder het tabblad [ Uitvoering ]. Een Werkplan is een zone van ruimten, samengevoegd aan de hand van de calculatieresultaten van elke aparte ruimte. Je stelt aparte werkplannen op voor verschillende werktypes afhankelijk van je eigen wensen. Het werkplan zelf kan ook aparte taken krijgen, los van de aparte ruimte(n) zoals extra looptijd tussen …