Weekverdeling in het Werkplan

Stapsgewijs aanpassen van de ‘werkbelasting’ van de weekdagen

Je bent nog steeds in het tabblad [ Uitvoering ]

 1. Kies een Dossier – Klant
 2. Duid het gewenste werkplan aan
 3. Klik op de functie ” Weekverd. ” Deze functie opent dit scherm.
  Zie illustratie van de Weekverdeling

Dit scherm bevat alle elementen om de verdeling van het werk gelijkmatig in te stellen van een werkweek, of rekening te houden met minder beschikbare werktijd bij één van de weekdagen.
De 10 elementen op dit werkscherm zijn:

 1. Nummer of ID van het geopende werkplan;
 2. Knop die alle andere werkplannen toont en je de keuze geeft een ander werkplan te openen;
 3. Naam of omschrijving van het geopende werkplan;
 4. Oppervlakte van het werkplan;
 5. Toegewezen werktijd van het werkplan in gemiddelde dagelijkse toegewezen tijd. De werkelijk toegewezen tijd per werkdag staat ook per dag in de rij Werktijd:
 6. Gebruikte tijd: de som van de totale tijd uit de schoonmaakcalculatie voor aale ruimten in het werkplan volgens de gekozen werktypes;
 7. De som van de werktijden van alle werkplannen die tot één van de selecties Groep A, Groep B of Team behoren;
 8. De werktijd van de aangeduide ruimte(n) uit de lijst;
 9. De aanduiding op welke weekdag de ruimte gepoetst wordt en welke dagen van de week het standaard of het grondige programma gepland is;
 10. Het saldo / beschikbare tijd van het werkplan: verschil tussen toegewezen tijd per dag en tijden uit de calculatie.

De werkverdeling van de werkweek kan op verschillende wijzen gebeuren. Hieronder staan deze werkwijzen apart toegelicht.

Verdeling in het scherm Weekverdeling

In het scherm van de weekverdeling staat links een lijst met de ruimten in het werkplan -> ?

en RECHTS BOVEN een weekoverzicht dat aangeeft hoe het werk in uu:mm verdeeld is. -> ?

Om de ‘werkbelasting’ van een weekdag aan te passen hoef je enkel de werktijd van een ruimte te verzetten. Bijna elke ruimte heeft een hoeveelheid tijd voor standaard taken (licht of zicht schoonmaak) en een hoeveelheid tijd voor de grondige schoonmaak. Sommige ruimten hebben enkel één moment per week dat ze gereinigd worden.

Verzet de tijd van één ruimte of een selectie van ruimten bv. grondige schoonmaak in een patiëntkamer en aansluitend sanitair naar een andere grondige dag.

 1. Duid de ruimte(n) aan
 2. Ga naar het pictogram -> 
 3. Verplaats de tijd naar een andere dag zodat er een evenwicht ontstaat in de hoeveelheid werk per dag

Indien je enkel het grondige werk voor Inventaris- of Vloertaken wil verplaatsen:

 1. Duid de ruimte(n) aan
 2. Ga naar het pictogram ->
 3. Verplaats de tijd naar een andere dag zodat er een evenwicht ontstaat in de hoeveelheid werk per dag

Herhaal dit tot je een evenwichtige verdeling hebt.

Verdeling in de digitale bouwtekening

De verdeling van het werk over de weekdagen in de bouwtekening is enkel mogelijk indien je over een groot beeldscherm beschikt. Alle informatie wordt immers visueel en met kleuren getoond.
Deze werkwijze is uiterst comfortabel en geschikt om het werk niet enkel evenwichtig te verdelen over de werkweek maar ook om rekening te houden met een fijne verdeling in zones, zoals linker- en/rechterzijde van de gang, sanitair en kamer samen te plannen, edm.

Start deze werkwijze door de bouwtekening van het bouwdeel te openen,

 1. Selecteer via de Grid eerst de keuze Werkplannen,
 2. Sleep het gewenste werkplan in het aparte selectieveld en
 3. Kies daarna voor de selectiekeuze Weekplanning.
 4. Klik nu ook op ->
 5. Of op de functieknop onderaan ->

Je komt dan op dit beeld

Gebruik hier dezelfde knoppen als hoger verklaard om de ruimte van dag te verzetten die ofwel in het kader ruimte info staan of dezelfde knop onder weekplanning van de bouwtekening.
Het info kader toont telkens hoe de werkverdeling in de week verandert per ruimte. In de bouwtekening geeft de kleur van het vlekkenplan weer op welke dag de ruimte ingesteld is.

Het resultaat daarna is bv.

De eerste tab Ruimte info, naast de tab Weekplanning geeft weer in welke werkplannen de betreffende ruimte is opgenomen.