Rapporten van het Werkplan

Na de werkverdeling kan je de verschillende werkplannen afdrukken met een standaard of een aangepast rapportsjabloon. Momenteel is er nog geen app beschikbaar voor de communicatie tussen TCS en een smartphone.
In de rapportsjablonen kan je kiezen tussen verschillende soorten overzichten, al dan niet met gepaste ruimte instructies of extra aftekenvelden. Deze sjablonen zijn steeds aanpasbaar op maat van uw organisatie.

Kies een werkzone om deze af te drukken

Stapsgewijs afdrukken weekrapporten en overzichten

Je bent nog steeds in het tabblad [ Uitvoering ]

 1. Kies een Dossier – Klant
 2. Duid het gewenste werkplan aan
 3. Klik op het pictogram van afdrukken. Dit is in alle modules steeds hetzelfde pictogram.
  Zie illustratie van de stappen
 4. Het venster van de beschikbare rapport sjablonen opent en kies hier het gewenste rapport.
  Zie illustratie van het keuzescherm

Verschillende mogelijkheden

Naast de weekrapporten voor de schoonmakers zijn er ook verschillende controle rapporten en overzichtsrapporten beschikbaar.

De weekrapporten kunnen werk uit de calculatie, Extra Taken, en uit de lijst Ruimte instructies weergeven.
Zie volgend voorbeeld -> ?

Hieronder staan enkele courante voorbeelden van rapporten.

 • Aftekenlijsten specifiek periodiek werk, voorbeeld verversen van gordijnen in de ruimten met gordijnen
 • Overzicht van de weekverdeling werk over meerdere werkplannen in één zone of verdieping met de aanduiding in welke week het periodieke werk gepland werd.
 • Lijst van de werkbelasting en toegewezen tijd van meerdere werkplannen. Toegewezen tijd minus gecalculeerde tijd en saldo per weekdag.

Voor alle rapporten zijn varianten mogelijk mits beperkt maatwerk.