Image

Werkplan opvullen met werk

Je kan met verschillende werkwijzen de werkverdeling opstellen. Maar je maakt steeds eerst een lijst van lege werkplannen aan. Gebruik hiervoor de methode zoals in de pagina “Werkverdeling opstellen” werd toegelicht.

Zie illustratie van een lijst als voorbeeld.

1. TCS ONDERSTEUNT HET OPVULLEN VAN WERKPLANNEN MET RUIMTEN

In de eerste werkwijze laat je de software zelf een lijst van ruimten toewijzen aan het werkplan.
De software zal het werkplan opvullen tot het maximum van de toegewezen tijd.

 1. Duid eerst een werkplan aan en klik dan op de functie recht, Zone bepaling ->
 2. Het volgende scherm opent en geeft voor de selectie ‘Basis’ dz. de basisbeurten en niet de na-beurten, de gemiddelde dagelijkse werktijd per ruimte weer;
  Zie de illustratie van een voorbeeld lijst ruimten en hun tijden
 3. Duid de ruimte aan die het beginpunt is van de lijst ruimten die je in het werkplan wil opnemen.
  Klik op ->
 4. In dit menu geef je aan of TCS een selectie maakt vanaf de bovenste, de huidige of de volgende positie.
  Zie de illustratie van het selectiemenu
 5. TCS selecteert links een lijst ruimten, aangeduid in blauw, tot het maximum van de beschikbare tijd van het werkplan. Zet nu zelf deze ruimten over van het linkse deel ‘beschikbaar’ naar het rechtse deel ’toewijzing’.
  Klik op ->
  Zie de illustratie van een voorbeeld lijst toegewezen ruimten en hun tijden
 6. Verwijderen van aparte ruimten of van een selectie doe je ofwel apart of met Ctrl + muisklik per ruimte.
  Klik dan op ->
 7. Sluit de selectie af met de functie onderaan ->

2. MANUELE SELECTIE: DUID ZELF DE RUIMTEN AAN EN SLEEP HET PLAN OVER DEZE SELECTIE

In de tweede werkwijze ga je zelf een werkplan opvullen. Open hiervoor de bouwtekening.
Zie de illustratie van een bouwtekening van een bouwdeel.

Duid nu in de tekening een reeks van ruimten aan met de toets Shift ingedrukt. Of met de toets Ctrl ingedrukt als je de ruimten onder het hoofdbestand aanduidt.
Let hierbij op de teller die in de hoofding van Hoofdbestand aangeeft hoeveel ruimten aangeduid zijn.

Zie de illustratie met de selectie van ruimten onder het hoofdbestand.

Laat deze selectie gewoon staan.

 • Open het tabblad Uitvoering;
 • Kies een werkplan;
 • en sleep dit werkplan met de ingeduwde Linkermuisknop over naar links over één van de geselecteerde ruimten.

Zie de illustratie van het slepen, let er op dat de muispijl verandert naar een pijltje met nota aan.

 • Laat de Linkermuisknop los bovenop een van de ruimten.
 • De software vraagt nu bevestiging dat deze ruimten verbonden worden aan het werkplan.
 • Bevestig met “Yes” of liefst “Yes to All”
  Je kan ook op het klavier “Y” of “A” ingeven.

Zie de illustratie van de vraag naar bevestiging.

Geef het werkplan een gewenste kleur -> ?

Zie de illustratie hoeveelheid toegewezen tijd en saldo van het werkplan.

3. ZOEKFUNCTIE: ZOEK EEN REEKS RUIMTEN EN SLEEP HET PLAN OVER DEZE SELECTIE

In de derde werkwijze ga je zelf een werkplan opvullen door de zoekfunctie te gebruiken.

Indien het gebouw verdeeld is met “Departementen”, bv kostenplaatsen of voorbespreking van werkverdeling en prioriteiten, kan je deze verdelingen omzetten in werkplannen.
Hiervoor gebruik je de zoekfunctie. Met een “Departement” kan je ook extra de volgorde van de ruimten in het werkplan bepalen.
De “Departementen” tonen ook de oppervlakte en werkduur per departement. Zie hiernaast een voorbeeld -> ?

  1. Duid het gewenste bouwdeel aan
  2. Klik dan op de zoekfunctie – > en maak een selectie van de keuzemogelijkheden.
  3. Gebruik het keuzeveld – “Departement ..”

Zie illustratie van de Zoekfunctie met Departementen

 1. Klik op Zoeken
 2. Sleep dan het gewenste werkplan op de geselecteerde ruimten, net zoals in optie 2.

HOE GEBRUIK JE DE FUNCTIE "ZOEKEN" ?

Gebruik nooit de zoekfunctie wanneer het bouwplan geopend is! Tenzij je een krachtige computer gebruikt.

Zie de illustratie Welke stappen doe je om de Zoekfunctie te gebruiken