Werkplannen extra sorteervelden geven

In het tweede tabblad van de identificatie fiche van het werkplan kan je extra elementen toevoegen.

Ten eerste: Selectie Personeel met verbinding in de Kwaliteitscontrole

Elk werkplan kan verbonden worden aan een Assistent of/en een Supervisor.

Je maakt het Personeel aan in het tabblad naast Werkplannen (lijst)  ->

Het Personeel, als de Supervisor van het werkplan, kan je selecteren in de Kwaliteitscontroles onder Opzichter.
Hierdoor kan je inspecties voeren van de ruimten die toegewezen zijn aan deze supervisor. ?

Ten tweede: Team en de berekening van de toegewezen en beschikbare tijd

Je maakt het Team aan in het tabblad naast Personeel (lijst)  ->

Door werkplannen aan een Team te verbinden krijg je ook een extra calculatieresultaat.
Per Team berekent de software het totaal van de toegewezen tijd, de tijd uit de calculatie en het saldo of nog beschikbare tijd. – > ?

Personeel en Teams worden ook in de bouwtekeningen als een vlekkenplan getoond zodat je ook per ruimte ziet aan welk personeel en team de ruimte is toegewezen.
Klik hiervoor op de bouwtekening, kies het gewenste bouwdeel – verdieping en kies in het Grid menu de gewenste weergave. – > ?

 Ten derde: Groepering en de berekening van de werkelijke werklast van de Groepering (keuze A en B)

De velden van groepering in het werkplan maken zelf een selectielijst met de waarden die je ingeeft. Deze selectiecriteria worden uitsluitend gebruikt in het weekoverzicht.
De groeperingen maken de som van de gecalculeerde tijd per weekdag van de ruimten in de verschillende werkplannen van de groep. Zie illustratie.

Dit overzicht laat gemakkelijk toe meerdere werkplannen te combineren of werkbelasting in een zone gelijkmatig te verdelen, in het voorbeeld groepering A – 1A.

 

Lijst van de werkplannen

Je kan de lijst van de werkplannen [Uitvoering] sorteren door op één van de hoofdingen te klikken.