Werkverdeling opstellen

De werkverdeling staat als een lijst onder het tabblad [ Uitvoering ].
Een Werkplan is een zone van ruimten, samengevoegd aan de hand van de calculatieresultaten van elke aparte ruimte. Je stelt aparte werkplannen op voor verschillende werktypes afhankelijk van je eigen wensen.
Het werkplan zelf kan ook aparte taken krijgen, los van de aparte ruimte(n) zoals extra looptijd tussen verdiepingen of voor het voorbereiden van de schrobmachine. In deze pagina’s verklaren we hoe je werkplannen opmaakt en ze aanpast.

HOE MAAK JE EEN REEKS VAN WERKPLANNEN ?

Stap 1: Duid eerst het dossier aan waarvoor je de werkverdeling wil opmaken: -> 

De juiste plaats, zie je hier ?

 en kies daarna het tabblad Uitvoering.

Stap 2: Maak een nieuw werkplan aan en klik nu op ->
Stap 3: Een nieuwe fiche voor het werkplan opent.

Deze fiche bestaat uit de volgende delen:

Deel 1: Identificatie

In The Cleaning System kan je standaard vijf verschillende calculatiemodellen, Plantypen, gebruiken. ->  ?


Met deze calculatie varianten van hetzelfde gebouw  kan je simulaties van een beperkt aantal schoonmakers of van seizoenen voor vloer onderhoud naast elkaar opstellen.
Kies dus eerst voor welk calculatiemodel de werkplannen bestemd zijn.  -> ?

Kies daarna voor welke van de zes perioden het werkplan geldt.
Deze perioden zijn weekdagen, zaterdag, zondag of één van de drie periodieke perioden. -> ?

En geef ten slotte het werkplan een unieke code en een zinvolle benaming.
De benaming kan je steeds aanpassen, de code nooit.

Deel 2: De toegewezen werktijd

In de toegewezen tijd geeft je zelf aan hoeveel minuten je aan een werkzone geeft. Tijd per dag in minuten -> ?

Daarna vult de software ofwel automatisch of via selectie het werkplan met de toegewezen ruimten.

Om automatisch ruimten toe te kennen aan een werkplan in Zonebepaling moet het werkplan toegewezen tijd bevatten.

Voor deze toegewezen werktijd geldt ook een Startmoment.

Vul ook het dagelijkse startmoment in.
Klik met de rechter muisknop in dit veld en duid het gewenste start uur aan. ?

Deel 3: Kies de gewenste taken volgens hun werktype

Ten slotte bepaal je welke taken, volgens het werktype, je aan het werkplan toewijst. De software selecteert dan uitsluitend die taken binnen de geselecteerde ruimten die tot het gewenste werktype horen. Bv schrobzuig ronde in de gangen of glasbewassing van de glazen binnenwanden. Elke taak behoort immers tot één werktype en wordt dus zo geselecteerd.