Hoofdscherm – visualisatie instellingen

De gebruiker kan delen van het hoofdscherm naar eigen wens instellen . Gebruik hierbij het menu element [Beeld].
De eerste drie functies stellen het hoofdmenu zo in dat de functies zelf, met of zonder hun helptekst zichtbaar zijn.

AANPASSEN VAN HET HOOFDBESTAND

Het Hoofdbestand bevat alle dossiers (klanten) en hun bouwdelen: Gebouwen, Verdiepingen en Ruimten.

Aan het dossier (Klant) zijn steeds de werkplannen (Uitvoering), de Ruimtebibliotheek (Basisset) met Taken (Objectsets) en de resultaten van de kwaliteitsinspecties verbonden.
Binnen één dossier kan de gebruiker steeds alle bouwdelen veranderen en verplaatsen. De werkverdeling, zie [Uitvoering ], en de kwaliteitsinspecties kunnen niet tussen verschillende dossiers verplaatst worden.

De getoonde informatie in het Hoofdbestand is per dossier aanpasbaar. Om die aan te passen, volgt je deze drie stappen.

1. Aanpassen getoonde informatie en sorteren van de ruimten: klik op Gebruiker opties

2. Onder Gebruiker opties opent een menu, kies hier Sortering ID en deurnrs.

3. Sortering ID laat toe informatievelden aan of af te zetten in het Hoofdbestand en de sortering van bouwdelen te kiezen.

De breedte van het Hoofdbestand kan je aanpassen door op de balk te dubbel-klikken

of met de functies in het menu element [ Beeld ]

 

BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN VAN HET HOOFDBESTAND

In het Hoofdbestand geven kleine iconen voor elk bouwdeel extra informatie (Dossier, Gebouw, Verdieping, Ruimte). Ze visualiseren waar de bouwtekening (DXF) gekoppeld is, of er een tekening van de ruimte bestaat, of er een pictogram staat, enz.
Deze iconen kunnen gecombineerd staan. De betekenis van deze iconen staat hieronder verklaard.

1.  Niveau iconen: deze iconen geven de hiërarchische structuur weer van elk dossier, ze tonen aan welk bouwdeel het DXF bouwplan verbonden is en waar ruimten getekend zijn.

Picto BESCHRIJVING Picto BESCHRIJVING
Klanten database
Klant
Gebouw Gebouw met DXF bouwplan
Verdieping Verdieping met DXF bouwplan
Ruimte Ruimte met tekening
Ruimte met tekening en pictogram

  De gebruiker kan het Klantdossier een aparte naam geven. Dit doe je zo.

2. Info iconen: deze iconen geven weer of er extra informatie staat bij het bouwdeel zoals het adres, de contactpersonen en extra notities.

Picto    BESCHRIJVING
Het bouwdeel heeft adresgegevens
Het bouwdeel bevat contactgegevens
Het bouwdeel heeft adresgegevens en contactgegevens
Het bouwdeel bevat extra commentaar en notitie

3. Werkopzet iconen:

Deze 10 iconen zijn nummers van 1 tem 10 met een vrije betekenis voor de gebruiker. Ze worden gevisualiseerd in de bouwtekening (zie Vlekkenplan).
De gebruiker vindt het Werkopzet icoon terug met de zoekfunctie door het ganse dossier.
In de ruimtefiche staat een extra aanduiding dat die ruimte de vermelding bevat.Het icoon in de ruimtefiche is dan .

4. Verwerkingsiconen: deze iconen geven weer of een ruimte gesloten is, of ze beveiligd werd tegen onopzettelijke veranderingen en wanneer de gebruiker zijn dossier moet herberekenen vanwege de vele veranderingen. De functies zijn beschikbaar via het menu element [ Klant ] of gemakkelijker nog via de rechter-muis-klik, wanneer de aanwijzer zich in het Hoofdbestand staat.

Picto    BESCHRIJVING
Het bouwdeel is gesloten en verdwijnt uit de calculatie en de werkverdeling.
Het bouwdeel is beveiligd voor aanpassingen maar blijft zichtbaar.
De gebruiker moet het dossier herrekenen.
Het bouwdeel bevat aanvullende instructies. Deze worden niet gecalculeerd.

De visualisatie in het Hoofdbestand van deze extra iconen zet je aan of af in menu [ Beeld ].

  1. Ga hiervoor naar het hoofdmenu,
  2. Klik op het menu element [ Beeld ]
  3. Zet in dit menu de icoongroepen aan of af.