Hoofdscherm – menu elementen

Het hoofdmenu is het deel van het scherm dat niet verandert. Dit deel bevat menu-elementen met functies per deel van de software.
Onder de menu-elementen geeft een rij iconen de functies weer die op deze plaats actief zijn.
Je kan deze iconen aan- of afzetten, met of zonder helptekst, maar ook aangeven of je de iconen in het hoofdbestand (waar de gebouwen staan) wil zien. Kijk even hier -> ?

Daarnaast is er via de rechter-muis-klik steeds een menu beschikbaar met uitsluitend de actieve functies op die plaats in de software. Zo moet de gebruiker nooit zoeken welke functies (over alle modules heen) op deze plaats beschikbaar zijn.

De acht menu-elementen met hun aparte functies worden hieronder kort toegelicht. Meer details van sommige functies zijn gedetailleerd in een apart document, verbonden aan de respectieve punten.
Bij de verklaringen van de werking van TCS, gaan we rechtstreeks naar de betreffende functie.

Het overzicht van de menu-elementen van het Hoofdscherm staat in deze Cheat Sheet

Bestand
  1. Open manueel -> ? of via ingave van het pad naar de database. -> ?
  2. Open via de verkenner de databases en het programma.
  3. Importeer of exporteer gebouwen. -> ?
  4. Exporteer gegevens naar Excel, kies zelf welke gegevens.     => Export naar Excel
  5. Druk een rapport af na de keuze van het sjabloon.
  6. Opent de Rapportgenerator om sjablonen aan te passen.
  7. Sluit steeds de software correct af.
Bewerken
  1. Voeg een Klant (=Dossier), Gebouw, Verdieping of Ruimte toe, afhankelijk op welk niveau je staat in het hoofdbestand
  2. Knippen en Plakken zoals in andere toepassingen. Je kan hier ook hele verdiepingen kopiëren en plakken.
  3. Selectie van ruimten
  4. Open een volledig dossier, gebouw, … in één stap. -> ?
  5. Via de zoekfunctie kan je één gegeven of meerdere gecombineerde gegevens terugvinden.
  6. Alle gegevens staan ook in een lijst waarvan je de kolommen zelf kiest.
Beeld
  1. Pas hier het hoofdmenu aan met of zonder iconen en hun helptekst
  2. Pas hier het tijdsformaat aan: Cmin (=centiminuten), uren en minuten, enkel uren, enkel minuten of VTE’s (raden we af)
  3. Pas hier aan HOE je de gemiddelde tijden wil zien (gemiddeld per dag, per week, enz)
  4. Pas hier de hoofdbalk aan met welke iconen je wil zien
  5. Pas hier de breedte van de hoofdbalk aan, je kan ook dubbelklikken op de hoofdbalk.  -> ?
Gegevens
  1. De standaardbibliotheken met ruimtetypes zijn de Basis Sets. Hier leg je de verbinding tussen de ruimtebibliotheek en haar taaklijsten.
    De Object Sets zijn de lijsten met standaardtaken per ruimtecomponent
  2. De kalenders zijn jaargebonden en geven ook aan hoeveel jaarlijkse feestdagen er zijn
  3. De definitie van de Periode(s) laat toe per Dossier de werkweek te verdelen in maximaal drie perioden (weekdagen, zater- en zondag)
  4. De definitie van de werkcodes standaardiseert de frequenties van de schoonmaak en hoe grondig en standaard werk verdeeld wordt.
  5. De lijst met instructie(s) is een lijst met “herinneringen” voor de werkopdrachten. Het zijn taken die niet mee gecalculeerd worden.
Klant
  1. Herbereken de werktijd van het dossier. De software vraagt dit ook na veel veranderingen aan de ruimten
    Herbereken de werktijd van het dossier naar een gewenst niveau. Dit is enkel mogelijk als “eindberekening”
  2. Andere zijn toegevoegde elementen zoals ISO codes voor een bouwdeel en ruimteinstructies. Deze functies staan ook steeds in de rechter balk van het scherm
  3. Definieer de departementen
  4. Plannen leidt naar alle functies van de werkplannen – functies van de module Uitvoering
  5. Zet alternatieve calculaties op met de overname van de standaard instellingen van de bibliotheek voor alle gegevens, enkel de vloerprogramma’s of enkel de serviceprofielen.
    De gebruiker kan hier ook commentaren en noties per gebouwdeel toevoegen.
  6. Bepaal in de hoofdbalk welke ruimten gesloten zijn (niet meetellen in de calculatie) of beveiligd zijn tegen veranderingen
  7. Kies het gewenste calculatiemodel (zie ook hoofdmenu en rechter zijbalk)
  8. Stel per Dossier vaste gegevens in.
Bouwplan
  1. Zijn de standaard functies voor de opmeting van de ruimten, alle functies staan als icoon in het hoofdscherm van de tekenmodule
  2. Dit zijn de functies voor het herschalen (X-Y assen) van een jpg bouwtekening
  3. In de bouwtekening wordt de periode (werk tijdens weekdagen en weekend en alle andere perioden) getoond met de calculatieresultaten en de werkverdeling (Uitvoering).
  4. Met deze functie worden de DXF bouwtekeningen geïmporteerd.
  5. De gebruikeropties van de tekenmodule, worden hier vastgelegd.
  6. Elke ruimte in de bouwtekening heeft een informatielabel, het sjabloon van dit label wordt hier vastgelegd. -> ?
Kwaliteitscontrole
  1. Hiermee start de gebruiker de Kwaliteitsmodule op
  2. De kwaliteitsprofielen definiëren per kwaliteitsniveau de standaard AQL en standaard tolerantiewaarden voor de inspecties
  3. Met [Extra controlepunten] worden eigen controleformulieren opgesteld. Deze formulieren laten toe een eigen type controle op te stellen die de inspecteur bij elke ruimteinspectie moet uitvoeren.
    Deze functie is niet de Ruimte-inventarisatie-controle die ook met elke ruimteinspectie kan gebruikt worden om eventueel de ruimtegegevens aan te passen. Dit formulier maakt deel uit van de Kwaliteitscontrole module.
  4. NIR controles worden door ons niet ondersteund.
Systeem (en gebruiker) instellingen
  1. Meerdere gebruikers kunnen met The Cleaning System gelijktijdig werken, elke gebruiker kan een ander profiel en toegangsrechten hebben. Deze profielen worden hier bepaald.
    Verander ook hier het paswoord van de gebruiker.
  2. Systeem-, Gebruikeropties worden vastgelegd indien meerdere gebruikers op een andere manier met de software werken.
  3. Met Download worden de licentie gecontroleerd (of een update nodig is) en de standaardsjablonen van de rapporten geïnstalleerd.
    The Cleaning System kan gebruikt worden met een digitizer om manueel ruimten te tekenen. Deze functie, en de respectieve drivers, wordt door ons niet ondersteund.
  4. Met Taalkeuze, kan de gebruiker een andere taal kiezen. De software zal hierna herstarten.
    Vergeet niet dat de taalkeuze bepalend is voor de beschikbare rapportsjablonen.