Image

Hoofdscherm – de 7 delen

Zodra de gebruiker is aangemeld wordt het hoofdscherm zichtbaar. Dit hoofdscherm bestaat steeds uit dezelfde vaste delen. Deze zeven delen verklaren we hierna. In de pagina Visualisatie instellingen tonen we hoe de gebruiker de weergave van dit scherm éénvoudig aanpast.

Het overzicht van het Hoofdscherm staat in deze Cheat Sheet

De 7 delen van het Hoofdscherm

Punt 1: Het Hoofdmenu

Het Hoofdmenu van TCS met de instellingen van:

 • de verschillende Klantdatabases, via [ Bestand ]
 • de logica – verbinding tussen de bibliotheek van de ruimtetypen en de taken / methode, via [ Gegevens ]
 • de details van het klantdossier waarin op dat ogenblik gewerkt wordt, via [ Klant ]
 • de gebruikersinstellingen van de modules [ Bouwplan ] en [ Kwaliteitscontrole ] en
 • het menu met extra [ Systeeminstellingen ] van de software.

Punt 2: Het Dossiermenu

Het Dossiermenu heeft zes tabbladen met elk een essentieel onderdeel van het dossier:

 • [ Eigenschappen ] hier staan alle details van alle gebouwen, verdiepingen en ruimten;
 • [ Bouwplan ] bevat alle tekeningen van alle ruimten met hun DXF of JPG  als onderlegger;
 • [ Lijst ] is een aanpasbaar overzicht met kolommen zoals een Excel lijstje,
 • [ Departementen ] laat een vrije opzet van Departementen toe en is vooral een visualisatiehulp;
 • [ Ruimtetypen / Taken ] bevat de ganse bibliotheek standaardruimten en taken verbonden aan dit dossier en is de basis van calculatie en werkverdeling;
 • [ Uitvoering ] bevat de lijst van de werkzones voor week- en weekendwerk. Aangevuld met al het periodieke werk volgens werksoort.

Punt 3

Per dossier wordt in aparte tabbladen de basisgegevens en aanvullende informatie opgeslaan ( adressen, contacten) en in het tabblad Details staan alle calculatiedetails van het betreffende bouwdeel per werktype gedetailleerd.

Punt 4

Het middendeel van het hoofdscherm bevat zowel de details als de bouwtekening.

Punt 5

Het Hoofdbestand vormt de verbinding tussen alle ruimtegegevens en de bouwtekening(en). Het geeft in een boomstructuur per dossier de gebouwen, hun verdiepingen en de ruimten weer. Het hoofdbestand werkt met een hiërarchische boomstructuur die zich opent en sluit met twee handige werkwijzen.

 • Manueel openen en sluiten:

Duid eerst het niveau aan waaronder je wilt openen. Klik dan op [ + ],
of duid aan waaronder je wilt sluiten: klik dan op [ – ].

 • Via de menufunctie openen en sluiten:

Duid eerst het niveau aan waaronder je wilt openen. Klik dan op het menu element [ Bewerken ] en kies de functie [ Selectie van onderliggende ]. Klik dan op één van de gewenste niveaus en open in één bewerking een volledig Dossier, Gebouw, Verdieping.

  Wanneer de module [ Bouwtekening ] open staat, zal de software alle aangeduide ruimten openen, eventueel het volledige gebouw. Deze bewerking is belastend op de performantie van een PC.

Extra mogelijkheden

Punt 6

Dit veld geeft aan welk van de vijf gelijktijdige calculatiemodellen actief is.
Elk apart calculatiemodel laat toe een aparte werkverdeling op te stellen.

Veranderingen aan de gebouw- en de ruimteinformatie zijn in elk calculatiemodel beschikbaar.
De vloermethodieken, de schoonmaakfrequenties en extra taken blijven verschillend per model.

 

 

Punt 7

Laat toe om extra ruimtedelen, aparte werkinstructies per ruimte, de acht aparte schoonmaakrondes en het tijdsmodel direct te visualiseren.

Voeg een Dossier, Gebouw, Verdieping of Ruimte(n) toe in de lijst.
Afhankelijk waar de gebruiker staat onder het schermdeel [Hoofdbestand], kunnen bouwdelen toegevoegd worden.

De functie [Taken] laat toe extra taken aan een ruimte toe te voegen. Deze taken worden mee opgenomen in de calculatie.

De functie [ISO-codes] geeft aan elk bouwdeel eigen codes die de organisatie gebruikt voor haar certificatie. In deze Iso-codes is een teller verwerkt die bij elke klik het cijfer of de datum met één verhoogt.

De functie [Ruimte instructies] laat toe om aan elke ruimte aparte werkinstructies te geven. Deze instructies worden NIET opgenomen in de calculatie.

Met [Taakdetails] ziet de gebruiker direct welke standaardtaken er voor de aangeduide ruimte gebruikt worden en wat hun periodiciteit is. Hier kunnen er geen taken toegevoegd worden.

 

In The Cleaning System kan het schoonmaakwerk verdeeld worden over verschillende periodiciteiten. Voor elke ruimte kunnen er supplementair 8 extra taakgroepen gedefinieerd worden als aparte na-beurten. Een ruimte kan zo negen maal per dag gepoetst worden met negen verschillende taakpakketten.
Deze werkwijze is specifiek ontworpen voor “specialist-reiniging” of eerste reining na een verbouwing.

In elk scherm waarin ruimtegegevens staan kan steeds de tijdsweergave veranderd worden: Cmin = centiminuten  (1 min = 100); in uu:mm:ss, in uren en uurdelen, in minuten en VTE (voltijds equivalenten). Deze weergave raden we af omdat ze geen rekening houdt met werkvoorbereiding en de extra taken in de werkplannen.

 

In elk scherm waarin ruimtegegevens staan kan steeds de tijdsweergave van de calculatiegegevens en -kosten veranderd worden. Zo ziet de gebruiker onmiddellijk de tijdsbesteding in gemiddelde per week, 2-weken, 4-weken, één maand, … tem één jaar.