Image

Aanmelden in TCS

Bij het opstarten van de toepassing The Cleaning System opent het basisscherm met een klein scherm voor het aanloggen van de gebruiker met de eigen Gebruikersidentificatie en het Paswoord.

HOE START JE TCS OP?

Illustratie

STAPPEN OM IN TE LOGGEN

Bij de installatie van TCS op de PC of de Windows Server heeft de gebruiker een pictogram op het bureaublad. Dubbelklik op dit pictogram en de software start direct op.

De software start op met een klein scherm. Bij de installatie ontving de gebruiker een nummer en een paswoord.

De gebruiker heeft hier de keuze om gewoon zich in te loggen. Voer het gebruikersnummer en paswoord in.

Je kan eerst nog de basisinstelling aanpassen, voor het overzicht van de basisinstellingen scroll je naar het onderliggende overzicht.

De beheerder kan het gebruikersnummer en het paswoord steeds aanpassen in het Systeemmenu.

Klik hiervoor in het hoofdmenu op Systeem, kies dan Verander paswoord en voer een nieuw paswoord in, daarna vraag de software dit te bevestigen.

OPTIES VAN HET INLOGSCHERM

Voordat de gebruiker het eigen identificatienummer en paswoord ingeeft, zijn er extra instellingen beschikbaar. Deze instellingen veranderen de werking van The Cleaning System voor de gebruiker en moeten gemaakt worden VOOR de aanmelding.
Klik hiervoor eerst op het keuzeknopje dat onder het venster voor het Gebruikersnummers staat: Klik dus op

Illustratie

AANPASSEN BASISINSTELLINGEN: Taal, Metrisch stelsel en Gebruikersdatabase

OPTIES VOOR DE OPSTART

Het basismenu voor de systeeminstellingen bevat vijf elementen

 

 

1    TAALKEUZE

TCS is standaard beschikbaar in verschillende talen. Dit betekent dat de menu’s met deze talen werken, maar ook dat uitsluitend de standaardrapporten voor de gekozen taal beschikbaar zijn.
Als je een andere taal kiest zal de software opnieuw opstarten met de gekozen taalinstellingen.

 

2    MEETEENHEID

TCS kan standaard werken met het metrisch stelsel (mm, cm, m, m², km) of met het imperiaal meetsysteem (In, Ft, Ft², Yd, …). Voor de gebruiker de software innitieert moet deze meeteenheid aangeduid worden. Omschakelen tussen de meeteenheden is later niet mogelijk voor de dossiers in de database.

3    SYSTEEMINFORMATIE

De functie Systeeminformatie toont in drie tabbladen de details van de software licentie, de beschikbare modules in deze licentie en waar de software geïnstalleerd werd.

 

4    CONTROLEER UPDATES

Met deze functie kan de beheerder een nieuwe software versie downloaden en de bijhorende standaard sjablonen ontvangen. Hiervoor is een aktieve internetverbinding vereist.

 

5    BEHEER

De gebruiker is steeds verbonden met een “Gebruikersdatabase” met de taal-, sjabloon-, communicatie van iDEX en alle eigen kleureninstellingen. Optioneel kiest de gebruiker een andere “Gebruikersdatabase”. Deze keuze verloopt via de Windows verkenner.
Wanneer je een andere gebruikersdatabase kiest, zal de software opnieuw opstarten.

De Database Repair Tool herindexeert de databases wanneer er zeer veel veranderingen van ruimten en in de werkplannen gebeurde.

De Registry Editor laat toe de verbinding met de licentiesleutel en de “Gebruikersdatabase” aan te passen.