Image

Controle uitvoeren

Basisregels van de controle

Voor de controle van het resultaat schoonmaak gebruikt iDEX het standaard INSTA800 formulier. Dit formulier standaardiseert het aantal afwijkingen in twee groepen van vervuiling.

Groep 1 :  voor zichtbare vervuiling als gevolg van de schoonmaakhandelingen in een zone van een poetsbeweging van 1 m² voor het vloeroppervlak en van 1 poetsbeweging (ongeveer 1 A3 in oppervlakte) van alle objecten en wanden. De vervuiling zelf wordt genoteerd in afwijkingen per “zone” voor zowel losliggende en gehechte vervuiling als voor de gemakkelijk of de moeilijk toegankelijke plaatsen.
Bij de controle van de kwaliteit wordt dus uitsluitend het resultaat van de schoonmaaktaken gemeten door na te gaan of er nog vervuiling rest. Daarom geeft de controle ook een duidelijk beeld voor ruimten die niet elke dag gepoetst worden, of deze binnen de periode na de laatste schoonmaakbeurt nog voldoende zuiver zijn.

  • De gemakkelijk toegankelijke delen (A) van de ruimten zijn: afval of losliggend vuil, papiersnippers, blaadjes, zand, assen, haar, …
  • De moeilijk toegankelijke  delen (B) van de ruimten zijn: delen achter radiators, buizen, kabels, stof en vlekken hoger dan 180 cm of waarvoor een opstapje nodig is.

Groep 2 : (C) voor zichtbare vervuiling geldt voor methodefouten zoals kalkaanslag, zeepresten edm. en deze meting wordt uitgedrukt in procentuele vervuiling van het object.

De kwaliteitscontrole gaat uitsluitend over de schoonmaak, dus slijtage aan gelijk welk object of deel van de ruimte, zoals een versleten stoel of een beschadigde vloer, zijn nooit een afwijking!
Ze horen bij de opmerkingen en/of foto’s van de controle.

START DE CONTROLE

Stap 1: Kies een ruimte

De controle start bij de keuze van één ruimte uit de lijst of uit de bouwtekening.

  • Uit de lijst: klik op de ruimte in de lijst,
  • Uit de bouwtekening: zoom in naar de ruimte en klik dan op de getekende ruimte,

Stap 2: Kwaliteitscontrole schoonmaak

iDEX gebruikt het standaardformulier van INSTA800 om de kwaliteit van de schoonmaak te bepalen.

Klik dus op de knop 

Stap 3: INSTA800 formulier

Vul het INSTA800 formulier in met het aantal afwijkingen zoals hoger omschreven.

Knopje voor aantal afwijkingen

Noteer het aantal afwijkingen door op de knopjes te klikken.

De gebruiker kan ook het knopje indrukken om een rol-getal te gebruiken of correcties in te voeren. Zolang de volledige lijst niet afgewerkt is, kan de gebruiker elke ruimte nog aanpassen.

 

Extra informatie

Zowel tijdens de controle als na de controle kan de gebruiker opmerkingen en foto’s aan het formulier van de ruimte toevoegen. Deze opmerkingen en foto’s komen mee in het kwaliteitsrapport.

 

Opmerkingen veld

Het veld met de opmerkingen bevat een eigen “toetsenbord” om snel opmerkingen in te geven.

 

Verwijder het commentaar

Klik op de menu knop en daarna op “Herzet” om het commentaar volledig te verwijderen.

 

Alternatieve ruimte

Indien de ruimte uit de controle lijst niet beschikbaar is voor controle, geeft iDEX een alternatieve ruimte aan. Klik hiervoor op de functie “Use extra room” en iDEX biedt een alternatief aan.

Aanduiding dat er een opmerking of extra eigenschappen toegevoegd zijn

Indien de gebruiker foto’s neemt, opmerkingen of extra eigenschappen aan de ruimte toevoegt, krijgt de betreffende knop een andere kleur.

Gebruik het inventarisformulier

Met het extra inventarisformulier kunnen de gegevens van elke ruimte van een bouwtekening aangepast worden. Dit formulier is optioneel, de gebruiker moet het niet invullen om een controle te kunnen afsluiten.

Ga naar  >> KC Optie 1: Inventarisfiche. Hier staat de verklaring hoe een inventarisfiche opgesteld wordt.