Image

Controle voorbereiden

Stap 1: Synchroniseer iDEX

Klik op het synchronisatie picto om alle inspectiereeksen op te laden

Stap 2: iDEX ververst het scherm

Het iDEX scherm toont welke inspectiereeks(en) verstuurd werden.
Elke inspectie bestaat uit een lijst met delen van het gebouw (gebouw -> verdieping -> vleugel) en elk deel bevat een lijst met ruimten die de gebruiker zal controleren.
Elke controle bevat dus een lijst met ruimten voor controle en voor elke ruimte is er ook een alternatieve ruimte beschikbaar indien de eerste niet toegankelijk is.

Klik op de gewenste inspectiereeks, klik op het bouwdeel tot ofwel de lijst of de tekening met te controleren ruimten getoond wordt.

Stap 3: Kies lijst of afbeelding in een bouwtekening

Gebruik het gebruikersmenu om de instelling lijst of bouwtekening te kiezen.

Menu opties van de lijst met te controleren ruimten

Om de lijst instellingen aan te passen, klik op het pictogram van de menu

Dan volgt het menu voor de aanpassingen van de lijst weergave.

Instellingen

Onder Instellingen staat steeds de lijst van standaard elementen van de controle en haar weergave op het scherm.

Statistieken

Met de functie Statistieken ziet de gebruiker steeds de toestand van de controle: hoeveel ruimten reeds gecontroleerd, goed- en afgekeurd werden en hoeveel er nog resten.

Extra comfort functies

Tekening

Met de functie Tekening schakelt de gebruiker direct over naar de bouwtekening (indien beschikbaar) met te controleren ruimten.

Scan

Indien de ruimten aangeduid zijn met een bar-code (zie standaard labels) en de tablet over een bar-code scanner beschikt, kan de gebruiker de ruimte met deze scan toekennen aan de controle.

Hide inspected

Een lijst met ruimten kan soms lang zijn en daardoor onhandig in gebruik. Verkort de lijst met te controleren ruimten met de ruimten die reeds gecontroleerd werden.

Menu opties van de bouwtekening met te controleren ruimten

Om de lijst instellingen aan te passen, klik op het pictogram van de menu

Dan volgt het menu voor de aanpassingen van de lijst weergave.

Instellingen

Onder Instellingen staat steeds de lijst van standaard elementen van de controle en haar weergave op het scherm.

Kies een kleurcode

Met de optie van de kleurcode krijgen alle ruimten in de kwaliteitscontrole een kleurcode mee in functie van het gewenste overzicht.
Hierbij worden alle ruimten van de bouwtekening ingekleurd.
Het menu deel van dit scherm is ook “scroll-baar” zodat de gebruiker steeds de betekenis van de weergave herkent.

Weergave van de ruimten tijdens de controle

Op de bouwtekening is de standaard weergave van de ruimten tijdens de controle als volgt:

Geel : aanduiding voor een nog te controleren ruimte;

 

Groen: de ruimte is gecontroleerd en werd goedgekeurd.
De ruimte valt binnen de tolerantiegrenzen van het gewenste kwaliteitsniveau.

 

Rood:  de ruimte is afgewezen
Deze ruimte heeft teveel fouten, afwijkingen in functie van het gewenste kwaliteitsniveau.