Zijn uw personeelsstatuten een knoop?

Sinds juni 2015 bestaat er voor de schoonmaakorganisaties van vzw’s, zorginstellingen en steden & gemeenten een oplossing om via een “Samenwerkingsovereenkomst” de uitwisseling van personeel te regelen. Organisaties die historisch gegroeid zijn zoals na een fusie van ziekenhuizen, gemeentelijke diensten gecombineerd met allerlei vzw’s en autonome bedrijven, sociale tewerkstelling edm bestaan vaak uit aparte juridische entiteiten en hebben een gemengd …

Vakanties plannen

Vakanties plannen is een jaarlijks plezier! Als u in februari de vakantieplanning opmaakt voor uw medewerkers hebben wij een eenvoudige, overzichtelijke en erg comfortabele oplossing voor u. Indien u deze roosters opnieuw in Excel moet opmaken heb ik een eenvoudigere oplossing voor u. Ik neem de kalenders uit uw Excellijst over en plaats die in ons planbord. Zo ziet u direct …

Werkplanning & Roosters

Een werkplanning maak je op omdat je een gewenst resultaat wilt bereiken ondanks constante veranderingen. Werkplanning geeft een helder overzicht over beschikbare mensen en middelen binnen een bepaalde termijn. De menselijke geest werkt ook veel sneller met beelden. Daarom is een werkplanning altijd een visueel bord en nooit een lijst. Eerst visie en dan tactische en operationele planning De beschikbaarheid …

Documenteren met foto’s

Heeft u een duidelijk beeld van de ruimten van uw gebouwen? Voert u kwaliteitscontroles en daarna discussies over het element? Moet u overleggen met uw schoonmakers over hun taken in sommige ruimten of moet u een offerte (laten) maken voor de schoonmaak? Wanneer u met uw schoonmakers praat over hun werk kennen zij hun afdeling zeer goed. Zij stellen u …

Deurlabels

Snel de juiste deuretiketten maken met de gewenste informatie. Vraagt men u om “even snel” een lijst te maken van alle ruimten om deuretiketten te kunnen afdrukken? Met TCS kan dat. Voor deuretiketten heeft u alle informatie direct beschikbaar. TCS biedt standaard een oplossing om op een eenvoudige manier de juiste gegevens op gestandaardiseerde etiketten van Avery te printen. In …

Instructiekaarten voor schoonmaak

De werkkaarten voor schoonmaak geven een duidelijk overzicht van de zone en de frequenties. Om de instructies eenvoudig te houden biedt TCS verschillende mogelijkheden om controlekaarten op te stellen. Deze instructiekaarten voor dagelijks, weekend en periodiek werk worden ook gebruikt om de patiëntbewegingen aan te geven. Zo kan u de aparte papiertjes vervangen door een gelijke vermelding op de instructiefiche …

Hoe verantwoord je een investering?

Wanneer we de schoonmaakorganisatie opstellen zijn de beschikbare middelen belangrijk om een goed plan uit te werken. Maar dit is het geschikte moment om vernieuwing in te voeren, zoals nieuwe schrobzuigmachines, methoden edm. Dit brengt dan een investering met zich. Hoe kunnen we bv een nieuwe schrobzuig verantwoorden? Dit artikel gaat over het terug-verdien-effect van investeringen en hoe je dat …