Zijn uw personeelsstatuten een knoop?

Jan Organisatie

Sinds juni 2015 bestaat er voor de schoonmaakorganisaties van vzw’s, zorginstellingen en steden & gemeenten een oplossing om via een "Samenwerkingsovereenkomst" de uitwisseling van personeel te regelen. Organisaties die historisch gegroeid zijn zoals na een fusie van ziekenhuizen, gemeentelijke diensten gecombineerd met allerlei vzw’s en autonome bedrijven, sociale tewerkstelling edm ...

Vakanties plannen

Jan Organisatie

VAKANTIES PLANNEN IS EEN JAARLIJKS PLEZIER!Als u in februari de vakantieplanning opmaakt voor uw medewerkers hebben wij een eenvoudige, overzichtelijke en erg comfortabele oplossing voor u. Indien u deze roosters opnieuw in Excel moet opmaken heb ik een eenvoudigere oplossing voor u. Ik neem de kalenders uit uw Excellijst over en ...

Werkplanning & Roosters

Jan Organisatie

Een werkplanning maak je op omdat je een gewenst resultaat wilt bereiken ondanks constante veranderingen. Werkplanning geeft een helder overzicht over beschikbare mensen en middelen binnen een bepaalde termijn. De menselijke geest werkt ook veel sneller met beelden. Daarom is een werkplanning altijd een visueel bord en nooit een lijst. EERST ...

Documenteren met foto’s

An Wens Organisatie

Heeft u een duidelijk beeld van de ruimten van uw gebouwen? Voert u kwaliteitscontroles en daarna discussies over het element? Moet u overleggen met uw schoonmakers over hun taken in sommige ruimten of moet u een offerte (laten) maken voor de schoonmaak? Wanneer u met uw schoonmakers praat over hun ...

Deurlabels

Jan Organisatie, Software

Snel de juiste deuretiketten maken met de gewenste informatie. Vraagt men u om “even snel” een lijst te maken van alle ruimten om deuretiketten te kunnen afdrukken? Met TCS kan dat.   Voor deuretiketten heeft u alle informatie direct beschikbaar. TCS biedt standaard een oplossing om op een eenvoudige manier ...

Instructiekaarten voor schoonmaak

An Wens Organisatie

De werkkaarten voor schoonmaak geven een duidelijk overzicht van de zone en de frequenties. Om de instructies eenvoudig te houden biedt TCS verschillende mogelijkheden om controlekaarten op te stellen. Deze instructiekaarten voor dagelijks, weekend en periodiek werk worden ook gebruikt om de patiëntbewegingen aan te geven. Zo kan u de …

The Cleaning System Schoonmaakbeheer

Hoe verantwoord je een investering?

An Wens Calculatie, Organisatie

Wanneer we de schoonmaakorganisatie opstellen zijn de beschikbare middelen belangrijk om een goed plan uit te werken. Maar dit is het geschikte moment om vernieuwing in te voeren, zoals nieuwe schrobzuigmachines, methoden edm. Dit brengt dan een investering met zich. Hoe kunnen we bv een nieuwe schrobzuig verantwoorden? Dit artikel gaat ...

Freestone, samenwerking in facility services

Jan Organisatie, Software

Freestone Facility is gespecialiseerd in facility management. Dit betekent dat ze strategisch advies geven op twee vlakken, financieel & technisch: Freestone helpt u met het begrijpen van de financiële en organisatorische baseline (EN15221 approach)  en optimaliseren uw uitgaven. Op het vlak van onderhoud bekijken ze de conditie van uw gebouwen en uw infrastructuur.  Ze werken vervolgens …