Hoeveel schoonmakers heb ik nodig?

U wilt weten hoeveel schoonmakers en machines u nodig heeft voor uw gebouw(en). Dan moet u ook de werkverdeling opstellen, en dan aan het personeelsoverleg beginnen. Iedereen heeft eigen voorkeuren, vragen en uw management vindt dat het allemaal sneller ‘mag’. Met al deze vragen, aanpassingen en voorstellen van alternatieven kan ik u helpen. Maar ik heb wel een digitale bouwplan …

Hoe verantwoord je een investering?

Wanneer we de schoonmaakorganisatie opstellen zijn de beschikbare middelen belangrijk om een goed plan uit te werken. Maar dit is het geschikte moment om vernieuwing in te voeren, zoals nieuwe schrobzuigmachines, methoden edm. Dit brengt dan een investering met zich. Hoe kunnen we bv een nieuwe schrobzuig verantwoorden? Dit artikel gaat over het terug-verdien-effect van investeringen en hoe je dat …

Wat is een AQL?

Twee werkwijzen voor kwaliteitscontrole Bij kwaliteitscontrole kennen we hoofdzakelijk twee werkwijzen: de totale en de steekproefcontrole. De totale controle betekent dat u alle elementen controleert. Bijvoorbeeld zal men bij een ruimtetuig alle elementen apart en grondig testen voor ze gemonteerd worden. De steekproef controle gebeurt door stalen te nemen. Bijvoorbeeld uit een schip met een lading graan wordt op verschillende …

Kwaliteitsniveau’s beheren

In het vorige artikel bespraken we kort hoe je een schoonmaakcalculatie opzet. We gaven aan hoe de berekening van de nodige arbeidstijd verloopt met de gegevens van het ruimtetype, de oppervlakte en de ruimtecomponenten. Vanaf een goed bouwplan meten we de ruimten op en verfijnen dit met aanvullende inventarisatie. De volgende stap van een calculatie is het vastleggen van het gewenste …

De complexe berekening van schoonmaaktijden

Schoonmaakcalculatie berekent de nodige arbeidsduur om de werkorganisatie af te stemmen op de behoeften van de gebruikers van het gebouw en het beoogde kwaliteitsresultaat. Het is dynamisch en moet vlot aanpasbaar zijn. Bij de calculatie van schoonmaaktijden (arbeidsduur) houdt u steeds rekening met drie parameters: Ruimtetype Oppervlakte Ruimtecomponenten (vloer, inventaris, wand, plafond, binnenglas) Maar het beste om een efficiënte werkorganisatie …

Waarom is Excel onbetrouwbaar voor schoonmaakbeheer?

Excel is een uiterst flexibel en krachtig instrument met veel mogelijkheden en voordelen. Vroeger gebruikte ik Excel intensief voor de schoonmaakcalculaties. Koppel je Excel aan SharePoint, dan kan je nog de input van gegevens en de beschikbaarheid wat verbeteren. Met telkens kleine aanpassingen, versies voor elke nieuwe opdracht, wordt elke calculatie uniek en de gegevens moeilijk herbruikbaar. Duidelijke valkuilen In …

Methode Calculatie is de basis van een flexibele Poetsorganisatie

Schoonmaakcalculatie berekent de nodige werktijd van schoonmaak voor een reeks van ruimten in functie van het gebruik van deze ruimten en de kwaliteits- of hygiënevereisten. Schoonmaakcalculatie staat niet op zichzelf maar heeft als doel de werktijd te vertalen naar het nodige personeel en werkmiddelen. Methode Calculatie is de eerste stap naar een soepele organisatie Schoonmaakcalculatie laat ook toe om met alternatieven …

Simulatie Schoonmaakcalculatie ZNA Noord

Architecten staan onvoldoende stil bij efficiënt hygiënebeheer Schoonmaakorganisaties hebben de ervaring dat architecten vooral esthetische aspecten nastreven en veel te weinig rekening houden met de werklast van schoonmaak en de onderhoudskosten van hun esthetische bedenkingen of visies. Het bouwteam van ZNA consulteerde daarom de interne Hoteldiensten – Schoonmaak bij het voorontwerp van het nieuwbouwproject ZNA – Noord. Vanuit de bezorgdheid …