Cursus Kwaliteit en normering in de schoonmaak

Jan Calculatie, Kwaliteit

Donderdag 25 april 2019 Escala - ZwijnaardeOp donderdag 25 april organiseert Escala in Zwijnaarde een cursusdag over Kwaliteit en Normering in de Schoonmaak. Voor 158 euro, inclusief broodjes krijgt u een grondig inzicht in de regels en de opzet van een professioneel Kwaliteitsbeheer van uw schoonmaakorganisatie. De cursus vertrekt vanuit ...

Hoeveel schoonmakers heb ik nodig?

Jan Calculatie, Software

U wilt weten hoeveel schoonmakers en machines u nodig heeft voor uw gebouw(en). Dan moet u ook de werkverdeling opstellen, en dan aan het personeelsoverleg beginnen. Iedereen heeft eigen voorkeuren, vragen en uw management vindt dat het allemaal sneller 'mag'. Met al deze vragen, aanpassingen en voorstellen van alternatieven kan ...
The Cleaning System Schoonmaakbeheer

Hoe verantwoord je een investering?

An Wens Calculatie, Organisatie

Wanneer we de schoonmaakorganisatie opstellen zijn de beschikbare middelen belangrijk om een goed plan uit te werken. Maar dit is het geschikte moment om vernieuwing in te voeren, zoals nieuwe schrobzuigmachines, methoden edm. Dit brengt dan een investering met zich. Hoe kunnen we bv een nieuwe schrobzuig verantwoorden? Dit artikel gaat ...
The Cleaning System AQL

Wat is een AQL?

An Wens Calculatie

Twee werkwijzen voor kwaliteitscontrole Bij kwaliteitscontrole kennen we hoofdzakelijk twee werkwijzen: de totale en de steekproefcontrole. De totale controle betekent dat u alle elementen controleert. Bijvoorbeeld zal men bij een ruimtetuig alle elementen apart en grondig testen voor ze gemonteerd worden. De steekproef controle gebeurt door stalen te nemen. Bijvoorbeeld ...

Kwaliteitsniveau’s beheren

An Wens Calculatie, Kwaliteit

In het vorige artikel bespraken we kort hoe je een schoonmaakcalculatie opzet. We gaven aan hoe de berekening van de nodige arbeidstijd verloopt met de gegevens van het ruimtetype, de oppervlakte en de ruimtecomponenten. Vanaf een goed bouwplan meten we de ruimten op en verfijnen dit met aanvullende inventarisatie. De volgende …

De complexe berekening van schoonmaaktijden

Jan Calculatie

Schoonmaakcalculatie berekent de nodige arbeidsduur om de werkorganisatie af te stemmen op de behoeften van de gebruikers van het gebouw en het beoogde kwaliteitsresultaat. Het is dynamisch en moet vlot aanpasbaar zijn. Bij de calculatie van schoonmaaktijden (arbeidsduur) houdt u steeds rekening met drie parameters: Ruimtetype Oppervlakte Ruimtecomponenten (vloer, inventaris, …

Waarom is Excel onbetrouwbaar voor schoonmaakbeheer?

Jan Calculatie

Excel is een uiterst flexibel en krachtig instrument met veel mogelijkheden en voordelen. Vroeger gebruikte ik Excel intensief voor de schoonmaakcalculaties. Koppel je Excel aan SharePoint, dan kan je nog de input van gegevens en de beschikbaarheid wat verbeteren. Met telkens kleine aanpassingen, versies voor elke nieuwe opdracht, wordt elke ...

Methode Calculatie is de basis van een flexibele Poetsorganisatie

Jan Calculatie

Schoonmaakcalculatie berekent de nodige werktijd van schoonmaak voor een reeks van ruimten in functie van het gebruik van deze ruimten en de kwaliteits- of hygiënevereisten. Schoonmaakcalculatie staat niet op zichzelf maar heeft als doel de werktijd te vertalen naar het nodige personeel en werkmiddelen. Methode Calculatie is de eerste stap naar ...

Simulatie Schoonmaakcalculatie ZNA Noord

Jan Calculatie

Architecten staan onvoldoende stil bij efficiënt hygiënebeheerSchoonmaakorganisaties hebben de ervaring dat architecten vooral esthetische aspecten nastreven en veel te weinig rekening houden met de werklast van schoonmaak en de onderhoudskosten van hun esthetische bedenkingen of visies. Het bouwteam van ZNA consulteerde daarom de interne Hoteldiensten - Schoonmaak bij het voorontwerp van het ...