Zijn uw personeelsstatuten een knoop?

Sinds juni 2015 bestaat er voor de schoonmaakorganisaties van vzw’s, zorginstellingen en steden & gemeenten een oplossing om via een “Samenwerkingsovereenkomst” de uitwisseling van personeel te regelen.

Organisaties die historisch gegroeid zijn zoals na een fusie van ziekenhuizen, gemeentelijke diensten gecombineerd met allerlei vzw’s en autonome bedrijven, sociale tewerkstelling edm bestaan vaak uit aparte juridische entiteiten en hebben een gemengd personeelsstatuut . De kans is groot dat ook de schoonmaakorganisatie, het keuken personeel en de logistieken onder allerlei diverse statuten, werkgevers en PC’s werken. Hierdoor is het toekennen van kosten, van medewerkers aan de diverse afdelingen omslachtig en zijn de groeimogelijkheden voor het personeel bijna onmogelijk.

Om deze knoop te ontwarren bestaat er met het KB van 7 juni 2015 een goede denkpiste, die bescherming en flexibiliteit biedt: de werkgeversgroepering.
Een werkgeversgroepering houdt in dat een aantal ondernemingen, vzw’s, … zich groeperen in een autonome juridische structuur, een NV of een vzw. Deze structuur werft dan de werknemers aan en stelt deze ter beschikking van de leden. Bestaand personeel behoudt alle statuten, loon, anciënniteit.
Voor de leden (werkgevers) is het voordeel dat zij extra werknemers kunnen aanwerven en inschakelen voor bepaalde projecten en dat co-sourcing en pooling mogelijk wordt. Normaal is immers “ter beschikking stellen” van personeel niet mogelijk, in dit verband juist wel.

Voor de werknemers is het voordeel dat zij alle statuten, loon, anciënniteit behouden, meer werkzekerheid hebben en er doorgroeikansen ontstaan. De werknemers vallen onder één paritair comité met behoudt van rechten. Zij mogen uitsluitend voor de “leden” van de groepering werken maar kunnen gemakkelijk gedeeld worden of een multi-task krijgen. Bv in de schoonmaak en in de keuken; als logistiek en begeleiding, …[/text_output]Deze wet biedt de werkgeversgroepering de mogelijkheid om de verschillende personeelscontracten eenvormig te maken maar ook aan sociale tewerkstelling te doen en te genieten van alle stimuli van tewerkstelling. De minimale arbeidsduur is 19 uur en van onbepaalde duur.

De wetgeving voor de werkgeversgroepering wordt gestipuleerd in het KB van 8 juli 2014 (origineel voor sociale tewerkstelling) maar werd met een KB van 7 juni 2015 uitgebreid zonder deze beperking.

De procedure en de  modelvoorwaarden zijn zeer duidelijk omkadert en het aanvraagformulier is beschikbaar bij het >> FOD WASO.
Zie http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=43404