NIR vult de eCDC richtlijnen aan bij hygiënecontrole

De eCDC hygiënerichtlijn voor hygiënecontrole is gericht op de controle van de contactpunten en bedoeld om door bloed overgedragen infecties te voorkomen. Ze werd voor het eerst beschreven in de “Gids voor door bloed overgedragen infecties” gepubliceerd in 1988 met revisie in 1992.

Deze richtlijnen van de controle op contactpunten is de basis van onze hygiëne-inspectiemodule in iDEX en laat u de specifieke contactpunt per ruimtetype controleren. De controle kan visueel zijn maar meting gebeurt best met luminescentie of ATP. Ze vult de gewone ISO EN 13549-INSTA800 controle aan. De nieuwe richtlijnen gaan echter verder dan deze contactpunten. Hierdoor is de hygiëne-inspectie niet meer beperkt tot zorginstellingen (in hoofdzaak) maar ook bruikbaar in alle gebouwen en ruimten waarin we de risico’s van infectie willen beperken.

Het algemene doel van NIR richtlijnen is het risico op infectie voor patiënten / burgers te beperken, en het personeel te beschermen.

De hygiëne-inspectie was aanvankelijk gericht om door bloed overgedragen infecties te beperken. De nieuwe hygiëne richtlijnen willen contactvervuiling, druppelinfectie, en infectieuze besmetting tijdens de verschillende fasen van behandeling en transport van een patiënt voorkomen.

De voornaamste doelgroep blijft natuurlijk de gezondheidswerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en dagopvanginstellingen maar de toepassing wordt doorgetrokken op thuiszorg, ambulante gezondheidszorg, klinieken, lokale besmettelijke hygiënische eenheden. Ze geeft richtlijnen aan alle hygiënedeskundigen en gezondheidswerkers die werken in besmettelijke omgevingen. Zo is er eindelijk ook ondersteuning voor de sociale en onderwijsinstellingen, zoals instellingen voor gehandicapten of kinderen, rehabilitatie en rehabilitatie-eenheden, residenties, enz., waar het personeel tot een andere beroepsgroep behoort (bijv. pedagogen, opvoeders enz.)

De richtlijnen zijn dus ruimer dan de opsomming van de contactpunten per ruimtetype en hun tolerantiegrenzen.
Ze leggen de instellingen op om procedures vast te leggen voor bv. :

  • Werkprocessen bij contaminatie en het afvalbeheer per verschillende klassen;
  • Documentatie en richtlijnen van handhygiëne;
  • Instructies bij gebruik van een werkpak en persoonlijke beschermingsmiddelen en de verwerking nadien;
  • De reiniging, desinfectie en sterilisatie en de behandeling en gescheiden verwerking van schone en onreine stoffen;
  • Hoe omgaan met voeding van besmette patiënten.

In The Cleaning System wordt de module iDEX voor hygiënemetingen dus aangepast onder de volgende versies. Zo helpen we u deze nieuwe richtlijnen op te volgen en de gepaste controles te voeren.