Zijn uw personeelsstatuten een knoop?

Sinds juni 2015 bestaat er voor de schoonmaakorganisaties van vzw’s, zorginstellingen en steden & gemeenten een oplossing om via een “Samenwerkingsovereenkomst” de uitwisseling van personeel te regelen. Organisaties die historisch gegroeid zijn zoals na een fusie van ziekenhuizen, gemeentelijke diensten gecombineerd met allerlei vzw’s en autonome bedrijven, sociale tewerkstelling edm bestaan vaak uit aparte juridische entiteiten en hebben een gemengd …

NIR vult de eCDC richtlijnen aan bij hygiënecontrole

De eCDC hygiënerichtlijn voor hygiënecontrole is gericht op de controle van de contactpunten en bedoeld om door bloed overgedragen infecties te voorkomen. Ze werd voor het eerst beschreven in de “Gids voor door bloed overgedragen infecties” gepubliceerd in 1988 met revisie in 1992. Deze richtlijnen van de controle op contactpunten is de basis van onze hygiëne-inspectiemodule in iDEX en laat …

De kracht van samenwerken en dialoog

Zitten facilitaire directeurs en meerdere leveranciers rond een thema wel eens samen om de samenhang van de oplossing en een samenwerking te bespreken? Het periodieke overleg gebeurt hoofdzakelijk met één leverancier over de geleverde diensten en de kosten. En ik stel me de vraag of dit wel de beste werkwijze is. Ik denk dat overleg met een groep leveranciers rond …