Hoeveel schoonmakers heb ik nodig?

U wilt weten hoeveel schoonmakers en machines u nodig heeft voor uw gebouw(en). Dan moet u ook de werkverdeling opstellen, en dan aan het personeelsoverleg beginnen. Iedereen heeft eigen voorkeuren, vragen en uw management vindt dat het allemaal sneller ‘mag’.

Met al deze vragen, aanpassingen en voorstellen van alternatieven kan ik u helpen. Maar ik heb wel een digitale bouwplan nodig. Digitale bouwplannen zijn ook nodig voor uw facilitair en technisch beheer. Maar welke informatie heb ik nodig uit uw bouwplannen om u snel te helpen?

Calculatie en beheer start steeds met een ‘goed’ bouwplan

Een digitaal bouwplan, correct getekend, vereenvoudigt zowel het technisch beheer van uw gebouwen als de organisatie van de schoonmaak. Daarna kan u snel de administratief kostenplaatsen toewijzen en bij veranderingen moet niemand een bestaande situatie opmeten of hertekenen. Dit zijn maar enkele van de vele voordelen. De kost om de bouwplannen van de architect om te zetten naar bouwplannen voor het technische beheer en de schoonmaakorganisatie verdient zich dus snel terug.

“Maar ik heb enkel tekeningen in pdf …” . In AutoCAD kan ik zelfs een pdf document inlezen om een digitaal bouwplan te maken. Maar de basis van uw schoonmaakorganisatie en technisch beheer is steeds dit plan.

Wanneer is dat een ‘Goed’ bouwplan?

NIET ZO

WEL ZO

 • De buiten- en binnenmuren met de openingen voor deuren, ramen en glaswanden;
 • De individuele ruimten omschreven met een gesloten polylijn;
  Niet in het midden van de muur maar als een ‘plint’ rond de ruimte. Anders zie je geen aparte kostenplaatsen of aparte kwaliteitsniveau. Als de polylijn ook de deuropening weergeeft volgens de draairichting, is ze perfect. (zie aparte illustratie)
 • De vaste en illustratief de losse bemeubeling. Dit is handig om de juiste schoonmaaktaken te bepalen maar vereenvoudigt uw facilitair beheer.
 • Alle glazen wanden met hun glazen deuren op een aparte laag; net zoals de verschillende raamtypes (met of zonder verdeling); de verschillende soorten branddeuren, inkom- en tussendeuren van gangen en hallen.
  Dat is ook handig voor veiligheids- en sleutelbeheer.
 • De aanduiding van de waterpunten, de lavabo’s en het sanitair.
  Voor de schoonmaak maar ook voor het legionellalogboek is  deze aanduiding essentieel. Dit legionella logboek vereist de duidelijke locatie en eenvormige tekening van koude en warme waterleidingen. Zo hoeft u dit nadien niet op te zoeken door de plafonds terug te openen.
 • Benoem ook parkings, voetpaden, terrassen en toegangswegen voor uw winterplan.

Onze software herkent de gesloten polylijnen automatisch en vergemakkelijkt zo de opmeting van een groot gebouw. Enkel de benoeming van de ruimten, het aanduiden van deurnummers en de aparte afdelingen vraagt extra input.

 

Digitaal bouwplan

 

Opgemeten plan

Inventaris & Ruimtetype

 

Frequentie schoonmaak

Een goed bouwplan geeft u dus snel een volledig en transparant beeld van uw gebouw, de vereiste schoonmaak en het aantal schoonmakers. Met deze overzichtelijke informatie kan u proactief organiseren en bespaart u veel werktijd om bouwgegevens op te zoeken.

Na het inventariseren volgt de werkverdeling die we spiegelen aan de kalender van de schoonmakers in ons planbord.