Instructiekaarten voor schoonmaak

De werkkaarten voor schoonmaak geven een duidelijk overzicht van de zone en de frequenties. Om de instructies eenvoudig te houden biedt TCS verschillende mogelijkheden om controlekaarten op te stellen.

Deze instructiekaarten voor dagelijks, weekend en periodiek werk worden ook gebruikt om de patiëntbewegingen aan te geven. Zo kan u de aparte papiertjes vervangen door een gelijke vermelding op de instructiefiche van het dagelijks en het weekend werk.

Instructiekaart voor dagelijks werk:

WP dgl werk

 

Op deze instructiekaart kan automatisch een gepaste instructie komen voor bv. Nieuwe patiënt, Leeg, Ontslag en Isolatie. Bij een berging kan u bv aangeven of er moet aangevuld worden.

Op de instructiekaart van het periodieke werk in de zone kan u het type van periodiek werk aangeven en de schoonmakers kunnen zo afspreken welk werk in welke week wordt uitgevoerd. U moet dus geen aparte week 1, week 2, … verdeling opmaken met aparte instructies.

Vermits niet alle ruimten een bio-reiniging krijgen van de vloer en sommige ruimten maar éénmaal per maand gepoetst worden, ziet de schoonmaak direct wat er gepland werd. Deze instructies volgen automatisch uit de zoneverdeling van het werk en vereisen geen apart manueel werk zoals in een Excel oplossing.

Opnieuw vereenvoudigen we zo de communicatie met de schoonmakers.

Instructiekaart maandelijks werk:WP mnd werk