Wat is een AQL?

Twee werkwijzen voor kwaliteitscontrole Bij kwaliteitscontrole kennen we hoofdzakelijk twee werkwijzen: de totale en de steekproefcontrole. De totale controle betekent dat u alle elementen controleert. Bijvoorbeeld zal men bij een ruimtetuig alle elementen apart en grondig testen voor ze gemonteerd worden. De steekproef controle gebeurt door stalen te nemen. Bijvoorbeeld uit een schip met een lading graan wordt op verschillende …

Kwaliteitsniveau’s beheren

In het vorige artikel bespraken we kort hoe je een schoonmaakcalculatie opzet. We gaven aan hoe de berekening van de nodige arbeidstijd verloopt met de gegevens van het ruimtetype, de oppervlakte en de ruimtecomponenten. Vanaf een goed bouwplan meten we de ruimten op en verfijnen dit met aanvullende inventarisatie. De volgende stap van een calculatie is het vastleggen van het gewenste …