De complexe berekening van schoonmaaktijden

Schoonmaakcalculatie berekent de nodige arbeidsduur om de werkorganisatie af te stemmen op de behoeften van de gebruikers van het gebouw en het beoogde kwaliteitsresultaat. Het is dynamisch en moet vlot aanpasbaar zijn.

Bij de calculatie van schoonmaaktijden (arbeidsduur) houdt u steeds rekening met drie parameters:

  • Ruimtetype
  • Oppervlakte
  • Ruimtecomponenten (vloer, inventaris, wand, plafond, binnenglas)

Maar het beste om een efficiënte werkorganisatie op te zetten die tevens het gewenste kwaliteits- en hygiëneresultaat bereikt, is de toepassing van de methodecalculatie.

Stap 1: bereken de oppervlakte

De calculatie van de vereiste werkduur kan u sterk automatiseren. Gebruik hiervoor de digitale bouwplannen. Digitale bouwplannen (in DWG formaat) bevatten immers alle bouwkundige en technische gegevens van uw gebouw. De tekenaar of architect hoeft enkel de individuele ruimten te omschrijven met een gesloten polylijn (zie illustraties). The Cleaning System software herkent deze aparte ruimten, berekent de oppervlakte van de vloer en de omtrek van de ruimte.

Stap 2: bepaal het ruimtetype

De gebruiker duidt nu nog het ruimtetype aan en de calculatie van de arbeidsduur van de schoonmaak is klaar voor simulatie en afstemming op specifieke wensen.

De bibliotheek met ruimtetypes in TCS bevat de taken voor schoonmaak van vloer, inventaris, wanden, plafond en binnenglas.

Stap 3: bepaal het kwaliteitsniveau

Het gewenste kwaliteitsniveau bepaalt de frequenties van deze taken met varianten voor na-beurten. De inventarisatie van specifieke ruimtedetails zoals aantal werkplaatsen, bedden, lengte en hoogte van glaswanden, verfijnen de resultaten.

Stap 4: voer verdere optimalisatie door

De methodecalculatie laat ook toe de taakpakketten te verdelen zodat glasbewassing van alle glazen wanden op een verdieping aan een andere poetsmedewerker worden toegewezen. Werkplannen kunnen zo afgestemd worden naar bepaalde tijdstippen of de toegankelijkheid van de ruimte(n). Bij de verandering van de bestemming van een ruimte hoeft u enkel nog het ruimtetype te veranderen. Een ander serviceniveau verhoogt of verlaagt de frequenties van taken met direct inzicht op de impact van de arbeidsduur.

TCS bewijst dat calculatie ook efficiënt kan

Meestal beschikt u reeds over de basisgegevens en mits een kleine aanpassing aan de digitale bouwplannen (gesloten polylijnen per individuele ruimte) kan de calculatie geautomatiseerd worden. Hierdoor wint u veel tijd, kan u sneller inspelen op de veranderingen en de specifieke verwachtingen van de gebruikers.

Wij kunnen u hierbij helpen, zowel met de aanpassingen van de bouwplannen als het opzetten van uw geautomatiseerde calculatie. Schoonmaakbeheer gaat immers over organiseren, afstemmen van uw beschikbaar team op de vragen van de organisatie en al dit intensief werk borgen we met een onderbouwd genormaliseerd kwaliteits- en hygiënebeheer.

Zo hebben we vier ziekenhuizen opgemeten en gesimuleerd. Op enkele dagen tijd konden we  een goed antwoord geven op de verdeling van de werklast. Met juiste bouwplannen meet u 20.000 m² even snel op als het veelvoud.

Extra tip: bespaar nog voor de eerste steenlegging

Indien u over de juiste bouwplannen beschikt kan u de schoonmaak ook simuleren voor gebouwplannen tijdens de voorbereidende fase. Iedereen weet dat het ontwerp van een architect te weinig rekening houdt met de vereisten inzake hygiëne en schoonmaakwerk. Voor een groot nieuwbouwziekenhuis werd een grondige besparing gerealiseerd door aanbevelingen te formuleren voordat de bouwplannen gefinaliseerd werden.

The Cleaning SystemIn illustratie 1 ziet u een bouwplan waarbij de individuele ruimten niet omschreven zijn, maar de polylijn enkel een bouwdeel aanduidt.

Hierdoor is de schoonmaakcalculatie tijdrovend en laat ze niet toe bijv. de glazen wand tussen patiëntkamer en babybox en de aparte sanitaire ruimte te herkennen. Ook de technische koker in de gang zit vervat in de zone.

De beheerder kan enkel met algemene waarden zoals m² en rendement m² per uur werken. Nadien is een aparte inventarisatie voor controle vereist.

The Cleaning SystemIn illustratie 2 ziet u een bouwplan waarbij de architect wel de individuele ruimten aanduidt.

Deze eenvoudige ingreep op de bouwplannen geeft de facilitaire afdeling tijd voor extra inventarisatie en biedt direct betere inzichten zoals verdeling kostenplaatsen tussen zorgafdeling (patiëntkamer), techniek (wandkast en kolom) en sanitair zone.