AZ Heilige Familie in Reet zet The Cleaning System in voor schoonmaakbeheer

Schoonmaakbeheer voor een efficiënte zorgorganisatie

Scandinavische software met wetenschappelijke onderbouw

Vanaf juni 2016 schakelen de meer dan 60 schoonmakers van AZ Heilige Familie in Reet over naar een werkorganisatie met de Deense software The Cleaning System. De kwaliteitscontrole en opvolging van het poetswerk gebeurt met de INSTA800 methodiek. Deze kwaliteitsmethodiek wordt in alle Scandinavische landen, de VS en Canada gebruikt omdat ze naadloos gekoppeld is met de hygiënerichtlijnen van het CDC (Center for Desease Control and Prevention).

The Cleaning System Benelux zorgt als partner voor de implementatie van het project door software en advies te verzorgen.

Werkplannen en taakkaarten volgens de specifieke wensen van de afdelingen, integrale kwaliteitsopvolging geven medewerkers zicht op de resultaten van hun werk.

AZ Heilige Familie focust op kwalitatieve zorg

AZ Heilige Familie in Reet biedt hoge kwaliteit, zowel in medisch-technisch opzicht, als in de zorg en aandacht voor de patiënt. Openheid en duidelijke informatie zijn hierbij de kernbegrippen. Patiënten deskundig, snel en efficiënt helpen en de medewerker zoveel mogelijk betrekken in de besluitvorming. AZ Heilige Familie heeft een aangenaam werkklimaat waarbij medewerkers er op vertrouwen dat hun inzet wordt gewaardeerd.

Leidinggevenden worden ondersteund om kennis en ervaring op te doen. Vorming en een goede communicatie zijn dus zeer belangrijk. In AZ Heilige Familie treed men elkaar open, eerlijk en transparant tegemoet. In- en externe klantgerichtheid staan bij ons centraal. Al de medewerkers staan binnen hun domein en deskundigheid in voor de patiëntenzorg.

De ganse organisatie staat voor het realiseren van de gepaste kwaliteit in haar taken. Kwaliteitsbeleid wordt geïntegreerd in het algemene beleid. Hierbij streeft AZ Heilige Familie ernaar een zorgzame organisatie te zijn, met een gezonde financiële structuur, beheersing van kosten en efficiënte aanwending van de middelen.

Met The Cleaning System onderschrijven we deze visie en bouwen mee aan de kwalitatieve zorg van AZ Heilige Familie.