Methode Calculatie is de basis van een flexibele Poetsorganisatie

Schoonmaakcalculatie berekent de nodige werktijd van schoonmaak voor een reeks van ruimten in functie van het gebruik van deze ruimten en de kwaliteits- of hygiënevereisten.

Schoonmaakcalculatie staat niet op zichzelf maar heeft als doel de werktijd te vertalen naar het nodige personeel en werkmiddelen.

Methode Calculatie is de eerste stap naar een soepele organisatie

Schoonmaakcalculatie laat ook toe om met alternatieven methoden, frequenties of middelen de kwaliteit te verbeteren, de hygiëne te verhogen, op werklast te besparen of met de beschikbare schoonmakers de meest optimale kwaliteit te bereiken.

De calculatie dient een beheerder vooral te helpen de beste werkorganisatie te bepalen (en het aantal poetsers) en daarna de kwaliteit en hygiëne grondig op te volgen zonder hoge meerkosten.

Schoonmaakcalculatie bestaat hoofdzakelijk in twee varianten: de snelcalculatie en de methode-calculatie.

De snelcalculatie hanteert een éénduidig rendement (m² per uur) per ruimtetype om de werktijd te bepalen. Dit resultaat wordt “bijgesteld” met extra parameters die de impact van andere weekfrequenties of vervuilingsgraad simuleren.

Voorbeeld: ruimtetype XYZ van 60 m² x rendement van het ruimtetype 120 m² per uur = 30 minuten werktijd per week.

De methode-calculatie gebruikt een bibliotheek met standaardruimten (vb toilet, patiëntkamer, gang, inkomhal, enz) die een gedetailleerde taakkaart bevatten. Het takenpakket hanteert genormeerde kengetallen zodat de nodige werktijd van de toegewezen taken verdeeld wordt over de ruimtecomponenten vloer, inventaris, wanden, plafond, binnenglas en extra taken.
Door deze taken toe te wijzen aan verschillende frequentiesoorten zoals dagelijks, wekelijks, periodiek werk en ze te verdelen over de taakpakketten van licht en grondig werk, geeft de methode-calculatie een gedetailleerd inzicht in het nodige werk.

De verdeling van taken vereenvoudigt een nauwkeurige werkplanning

De methode-calculatie verdeelt de taken over een gangenplan voor schrobzuigmachine of voor boenen, voor schoonmakers die in een zone de ruimten op de gewenste dagen enkel de lichte of de grondige taken moeten uitvoeren.

De methode-calculatie kan ook aangevuld worden met parameters die de werktijd voor inventariswerk beïnvloeden zoals het aantal bedden in een patiëntkamer, het aantal bureaus in een landschapskantoor of het gebruik van een andere vloermachine in sommige ruimten.

De snelcalculatie laat immers geen gedetailleerde werkplanning toe terwijl de methode-calculatie vertrekt van de werktypes en zo de normale werkverdeling inzichtelijk maakt.
Belangrijker nog is dat de genormeerde kwaliteitscontrole (ISO EN 13459) en vooral de hygiëne-inspectie (CDC regels) een controle op ruimtecomponenten voeren. De interpretatie van de resultaten richt zich op het bijsturen van het takenpakket en de uitvoeringsmodaliteiten in functie van het gewenste resultaat.
De snelcalculatie vereist daarom steeds een aparte inventarisopname terwijl deze inventaris en ruimteomschrijving reeds vervat zit in de methode-calculatie.

Ik wil dit graag ervaren. Contacteer me en zet mijn oude Excel calculatie om naar een dynamische werkplanning