Simulatie Schoonmaakcalculatie ZNA Noord

Architecten staan onvoldoende stil bij efficiënt hygiënebeheer

Schoonmaakorganisaties hebben de ervaring dat architecten vooral esthetische aspecten nastreven en veel te weinig rekening houden met de werklast van schoonmaak en de onderhoudskosten van hun esthetische bedenkingen of visies.

Het bouwteam van ZNA consulteerde daarom de interne Hoteldiensten – Schoonmaak bij het voorontwerp van het nieuwbouwproject ZNA – Noord.

Vanuit de bezorgdheid dat architecten van zorginstellingen en ziekenhuizen bij hun ontwerp zelden rekening houden met de schoonmaak en onderhoud, werd een grondige simulatie schoonmaak van het nieuwbouw ziekenhuis uitgevoerd. TCS kan perfect een bouwplan behandelen voor schoonmaakorganisatie, terwijl dit gebouw nog niet klaar is.

De zorgsector kan met een goed ontwerp juist geld in de zak houden.
Ongepast vloerbekleding met een hoge vervuilingsgraad, wisselende vloertypes in een zone, onwasbare glazen atriums en met stof beklede stoelen voor incontinente cliënten, ramen tot tegen de grond met zitbanken, gangen met mooie inhammen of ruwe anti-slipvloeren in badkamers, trapleuningen met glaspartijen  zijn maar enkele voorbeelden van arbeidsintensieve bouwfantasieën waar housekeeping mee geconfronteerd wordt.

Het ontwerp bepaalt de hygiëne en efficiëntie

Een zorginstelling moet efficiënt en hygiënisch zijn
Architecten maken prachtige ontwerpen die wel “in verbinding staan met hun universum” maar nog moeilijk desinfectie en hygiëne bewaking toelaten, en hierdoor verhogen zij drastisch de kosten en de arbeidsduur van de schoonmaak.
Vooral de bewaking van de hygiëne, voorkomen van besmetting via aanraakvlakken en de fijne randen of openingen tussen decoraties allerlei zijn voorkomende fouten waardoor de operationele budgetten nog meer onder druk komen.

Door het volledige nieuwbouw ziekenhuis op te meten en een schoonmaakorganisatie uit te tekenen met de eigenschappen van het initieel ontwerp kwamen alle pijnpunten direct in beeld. De simulatie van alternatieven leidt tot directe inzichten waar de organisatie de werklast van haar poetsorganisatie kan verminderen maar vooral door aangepaste materialen of andere decoratie de hygiëne kan verbeteren.

De operationele directie van ZNA heeft haar inzichten en ervaring met het bouwteam grondig doorgenomen en het project bijgestuurd. We zijn ervan overtuigd dat ZNA – Noord een parel wordt aan de Antwerpse skyline.